Bounce rate predstavuje mieru okamžitých odchodov zo stránky. V praxi to znamená, že návštevník prišiel na určítú stránku a odišiel. Teda neklikol na žiadnu ďalšiu stránku. Pojem „bounce rate“ sa používa aj v emailovom marketingu, kde označuje množstvo vrátených emailov. Ako vypočítať bounce rate? Bounce rate predstavuje pomer návštevníkov, ktorí odišli zo stránky bez žiadnej […]

A/B testovanie sa používa na meranie výkonnosti rôznych variant rovnakej premennej. V marketingu sa často používa pri testovaní landing page (stránka, na ktorú sa návštevník dostane po kliknutí na reklamu), pri e-mailovom marketingu (napríklad iný predmet správy) a samotných reklamách. A/B test sa pri mailingových kampaniach zvykne nazývať aj Split test. Pri A/B testovaní sledujeme […]

SEO, inak povedané optimalizácia pre vyhľadávače, je disciplína marketingu, ktorej cieľom je zvýšiť množstvo organických návštev (nie platených) z vyhľadávačov ako sú Google, Bing a iné. SEO sa realizuje naprieč inými súčasťami marketingu. Teda ak využívate jeho princípy, môže pomôcť aj iným formám marketingu. SEO určite využijete, ak realizujete komplexnejšiu marketingovú stratégiu alebo si len […]

UX z angl. User experience zadefinoval Don Norman, vtedajší VP of Advanced Technology Group v Apple, na začiatku 90-tych rokov. UX podľa neho predstavuje celkovú skúsenosť používateľa s produktom alebo službou. V rámci webu sa UX používa pre skúsenosť užívateľa s e-shopom alebo webovou stránkou. Označuje navigáciu a prehľadnosť stránky, celý proces nákupu, komunikáciu s […]

Konverzný pomer (miera konverzie) predstavuje percentuálne množstvo návštevníkov na webe, ktorí na stránke dokončili určitú akciu, teda konverziu. Konverzie môžu byť rôzne, napríklad predaj, prihlásenie k odberu newslettra, registrácia v službe, stiahnutie e-booku a podobne. Vy sami určujete, ktorá konverzia je pre vás kľúčová a ktorú chcete merať. Vzorec pre výpočet miery konverzie Vo vzorci […]

PageRank je skóre, ktoré vyvinuli Larry Page a Sergey Brin v Google, aby zabezpečili kvalitu výsledkov vo vyhľadávaní. Každý web má nejaký PageRank, ktorý odráža jeho dôveryhodnosť na základe linkov, ktoré naň smerujú. Inými slovami, PageRank vašej webovej stránky závisí od toho, aké kvalitné linky a v akom množstve odkazujú na váš web. PageRank bol […]

Facebook Pixel alebo oficiálne nazývaný Custom Audience Pixel je javascriptový kód, ktorý pomáha lepšie cieliť reklamy na Facebooku. Tento kód totiž zbiera informácie o návštevníkoch vášho webu a následne vytvára skupiny, na ktoré môžete opätovne cieliť reklamu. Môžu to byť ľudia, ktorí váš web navštívili, ale nenakúpili. Návštevníci, ktorí sa prihlásili do newslettra, stiahli si […]

PPC

PPC (z angličtiny Pay Per Click) je reklamný model, v ktorom inzerenti platia len za kliknutia na reklamu. Teda vy, ako zadávateľ reklamy, platíte len v prípade, že reklama priniesla návštevníka na vašu webovú stránku. PPC reklamy sú mimoriadne obľúbené vo vyhľadávačoch (pozrite SERP), kde sa vaša reklama zobrazí po zadaní určitých kľúčových slov alebo […]

SERP z anglického Search Engine Results Pages predstavuje stránku vo vyhľadávači (ako napríklad Google) s výsledkami vyhľadávania na zadanú frázu. SERP je vždy individuálny a závisí nielen od vyhľadávanej frázy, ale aj ďalších faktorov. Napríklad lokality, jazykového nastavenia, histórie internetového prehliadača, nastavení a podobne. Organické a platené vyhľadávanie Po zadaní frázy do vyhľadávača sa vám […]

Skratka ROMI (Return on marketing investments) je metrika, ktorá meria efekt marketingovej kampane. Narozdiel od ROI (angl. Return on Investment, Návratnosť investície) sa ROMI zameriava výhradne na priamy vplyv marketingu na predaj. Vzorec pre ROMI ROMI sa vypočíta jednoduchou rovnicou. Hodnota zvýšeného predaja počas marketingovej kampane vydelená nákladmi na kampaň a následne vynásobená číslom 100. […]