Rozhranie pre programovanie aplikácií (API)

API pozostáva zo série pravidiel programovania počítača, ktoré umožňujú aplikáciám vytiahnuť informácie zo zdrojového kódu programu a použiť tieto informácie v ich vlastnej aplikácii alebo dátovej analýze. API by sme mohli nazvať telefónom aplikácií. API doslova telefonuje aplikácii a získava od nej informácie, ďalej použiteľné v softvéroch.

Comments are closed.