XML Sitemap

Súbor XML Sitemap slúži ako mapa vášho webu, ktorá pomáha viesť Google na všetky vaše dôležité stránky na webe. Môžu byť dobré pre SEO, nakoľko umožňujú spoločnosti Google rýchlo nájsť vaše základné webové stránky, aj keď vaše interné odkazy nie sú dokonalé. Prečo je dôležité vytvoriť súbory XML Sitemap a aké výhody okrem prehľadávania najdôležitejších stránok prinášajú?

Čo je XML Sitemap

Zjednodušene ide o zoznam adries URL webových stránok, kvôli čomu sa  nazýva aj ako mapa stránky. Mapuje, ako je webová stránka štruktúrovaná a aké stránky obsahuje. XML (Extensible Markup Language) znamená spôsob zobrazovania informácií na webových stránkach. Súbor XML Sitemap prehliadaču uľahčí zistiť, čo sa na vašom webe nachádza a indexuje ho. 

Akonáhle to urobí, je vyššia pravdepodobnosť zlepšenia postavenia vášho webu. XML Sitemap slúži teda ako obsah vášho webu, ktorý umožňuje prehliadaču získať základné informácie a zodpovedajúcim spôsobom indexovať vaše stránky. Ak nepoužívate súbory XML Sitemap, môže sa zdať, že sa na vašej stránke nachádza duplicitný obsah, čo nie je pre SEO dobré. 

Výhody XML Sitemap

  • Pomáhajú Googlu efektívnejšie prehľadávať webové stránky.
  • Súbory dávajú Googlu pokyn, aby prehľadával a indexoval webové stránky a dáva impulz, čo prehľadávať. 
  • Informujú Google, aký druh informácií je na webe, kedy bol obsah aktualizovaný a ako často.
  • Pomáhajú webu okamžite získať indexáciu dynamicky generovaných stránok.
  • Pomáhajú prekonať obmedzenia webovej stránky so slabými vnútornými odkazmi.
  • Veľkým webom pomáhajú získať lepšiu a organizovanejšiu indexáciu.
Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto