Afinita

Afinita predstavuje pomer konzumácie určitého média cieľovou skupinou a konzumácie toho istého média celou populáciou. Vďaka tomuto indexu zistíme, či je v danom médiu vhodné spustiť reklamu, ktorá je zameraná na špecifickú cieľovú skupinu.

Ak má afinita hodnotu 1, percento cieľovej skupiny sa zhoduje s percentom populácie. Afinita menšia než 1 znamená, že reklamu nie je vhodné spustiť v tomto médiu. Čím je hodnota afinity vyššia, tým lepšie zasiahneme cieľovú skupinu v danom médiu. 

Ako vypočítať afinitu

Afinita sa vypočíta tak, že sledovanosť konkrétnou cieľovou skupinou (TRP) vydelíme sledovanosťou všeobecnej populácie (GRP). 

Ak internetový portál navštevuje 12,7 % populácie, z čoho je 19,3 % žien vo veku 40-49 rokov, afinita portálu pre túto cieľovú skupinu je 19,3 / 12,7= 1,52. Tento internetový portál je vhodný na zverejnenie reklamy, ktorá cieli na skupinu žien vo veku 40-49 rokov. 

Ak ten istý portál navštevuje iba 3,9% žien vo veku 18-25 rokov, afinita pre túto cieľovú skupinu je 3,5 / 12,7 = 0,31. Tento internetový portál nie je vhodný na zverejnenie reklamy, ktorá cieli na skupinu žien vo veku 18-25 rokov. 

Afinitu je nutné brať do úvahy pri inzerovaní na akejkoľvek stránke. Čím vyššiu afinitu dosiahnete, tým efektívnejšia bude vaša reklama. 

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto