Webová prístupnosť

Prístupnosť webu je nevyhnutná pri zabezpečovaní toho, aby neexistovali žiadne bariéry, ktoré by zabránili interakcii s webovými stránkami osobám so zdravotným znevýhodnením. Keď sú stránky správne navrhnuté a upravené, spravidla všetci používatelia majú rovnaký prístup k informáciám a funkciám.

Ako môžem môj web spraviť dostupnejším?

Napríklad, ak je stránka správne štruktúrovaná, so správnym použitím HTML jazyka, má správne a vecne pomenované obrázky, štruktúru a podobne, pomáha tým nevidiacim užívateľom ľahšie používať hlasové vyhľadávanie. Keď stránky nie sú kódované spôsobom, ktorý bráni navigácii pomocou samotnej klávesnice, alebo jediného prístupového zariadenia, pomáha to používateľom, ktorí nemôžu používať myš alebo dokonca štandardnú klávesnicu. 

Ak sa zabráni blikajúcim efektom, užívatelia náchylní na záchvaty spôsobené týmito účinkami nie sú ohrození. A ak je obsah napísaný v jednoduchom jazyku a je ilustrovaný inštruktážnymi diagramami a animáciami, používatelia s dyslexiou a ťažkosťami s učením sú lepšie schopní porozumieť obsahu. Podobných príkladov by sme našli niekoľko desiatok.

Aké potreby užívateľov rieši webová dostupnosť?

  • Vizuálne: zrakové znevýhodnenia vrátane nevidomosti, rôzne bežné typy nízkeho videnia a slabého zraku, rôzne typy farebnej slepoty.
  • Motorické: napr. ťažkosti alebo nemožnosti používania rúk, pomalosti svalov, straty kontroly jemného svalu a podobne.
  • Sluchové: hluchota alebo sluchové postihnutie vrátane osôb s ťažkým počúvaním.
  • Záchvaty: foto-epileptické záchvaty spôsobené vizuálnym stroboskopom alebo blikajúcimi efektmi.
  • Kognitívne a intelektuálne: vývinové postihnutia, poruchy učenia (dyslexia, dyskalkúlia) A kognitívne postihnutia rôzneho pôvodu, ktoré ovplyvňujú pamäť, pozornosť, rozvojovú „zrelosť,“ riešenie problémov a logické zručnosti.
Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto