Brand awareness

Brand awareness je úroveň spotrebiteľského povedomia o spoločnosti. Meria schopnosť potenciálneho zákazníka nielen rozpoznať základný image značky, ale tiež ju spájať s určitým produktom alebo službou.

Povedomie o značke sa najlepšie šíri prostredníctvom marketingového úsilia. Keď je konkurencia v priemysle vysoká, povedomie o značke môže byť jednou z najdôležitejších aktivít spoločnosti.

Celé marketingové kampane môžu byť postavené na zvyšovaní povedomia o značke. Šírenie povedomia o značke je obzvlášť dôležité počas prvých rokov spoločnosti, keď sa snaží vytvoriť si na trhu silnejšie postavenie a dobré meno.

Ako budovať povedomie o značke?

Brand awareness znamená, že chcete osloviť čo najviac ľudí. Hĺbka vzťahu zákazníka ku značke alebo množstvo informácií, ktoré sú oznámené, nie sú pre zvyšovanie povedomia o značke rozhodujúce. Naviac bude preferovaná vizuálna propagácia oproti zvuku alebo textu.

Reklamné kanály, ktoré vytvárajú povedomie o značke sú: bannerové reklamy, tlačové reklamy, televízne spoty, billboardy, súťaže, vírusové videá, letáky, co-branding, sponzorstvo, charitatívne dary, blogy, mediálne vystúpenia a podobne.

Medzi neefektívne kanály komunikácie pri budovaní povedomia o značke patria: infomercials, advertoriály, webové stránky, vzorkovanie, kupóny, podujatia, direct mail a ďalšie. Tieto formy podpory prehlbujú vzťah zákazníka ku značke, ale nezvyšujú o nej povedomie.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto