ROMI – Návratnosť investícií do marketingu

Skratka ROMI (Return on marketing investments) je metrika, ktorá meria efekt marketingovej kampane. Narozdiel od ROI (angl. Return on Investment, Návratnosť investície) sa ROMI zameriava výhradne na priamy vplyv marketingu na predaj.

Vzorec pre ROMI

ROMI sa vypočíta jednoduchou rovnicou. Hodnota zvýšeného predaja počas marketingovej kampane vydelená nákladmi na kampaň a následne vynásobená číslom 100.

ROMI = (Výnos / Náklady na marketingovú kampaň)*100

Príklad: E-shop zarába v priemere v letnej sezóne 20 000 €. Počas mesačnej kampane, ktorej súčasťou boli PPC reklamy vo vyhľadávači a na sociálnej sieti Facebook, zarobil e-shop 28 000 EUR. Predpokladáme teda, že kampaň priniesla nárasť 8 000 €. Na druhej strane za zrealizovanie kampane sme agentúre zaplatili 1000 € a za reklamu v rámci Facebooku a Google AdWords sme zaplatili 2000 €.

Výpočet bude nasledovný: ROMI = 8000 – (1000 + 2000) / (1000 + 2000)

ROMI = 167%

Ak je náklad vyšší než zisk a ROMI vyjde pod 100% alebo bude hodnota negatívna, kampaň bola stratová.

Aby bolo meranie čo najpresnejšie

Tento vzorec síce znie jednoducho, no nedokáže priniesť 100% presný výsledok. Na zvýšenie predaja nemusí mať vplyv len konkrétna kampaň, ale aj iné faktory. Napríklad zľavy, PR, povedomie o značke, mediálne výstupy a podobne. Tieto faktory treba pri výpočte zohľadniť.

Tiež nie je dobré porovnávať výnosy z mesiacov, kde sú i tak obrovské rozdiely v predajoch. Napríklad december, kedy majú e-shopy najvyššie tržby, a január, kedy predaj naopak klesá. Pre čo najpresnejšie určenie predpokladaného predaja použite predaje z minulých rokov a percentuálne nárasty, resp. poklesy oproti iným mesiacom.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto