CPA (Cost Per Action)

CPA, anglicky Cost Per Action predstavuje cenu za jednu konverziu (akciu). Ide o cenu, ktorú firma zaplatí za to, že zákazník vykoná požadovanú akciu ako priamy výsledok marketingu. Konverzia môže mať podobu vyplnenia dotazníka, registrácie, návštevy webstránky alebo kúpy produktu. 

Firma platí iba za vopred definované aktivity (konverzie). Tento cenový model funguje aj pri affiliate marketingu, avšak pri CPA nie je jedinou spoplatnenou konverziou predaj. Najčastejšie ide o zadanie e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. 

CPA = cena reklamy ÷ počet dosiahnutých konverzií

Comments are closed.