Outsourcing

Outsourcing predstavuje externé zabezpečenie služieb, procesov alebo zdrojov na základe zmluvného vzťahu. Najčastejšie sa využíva na zníženie nákladov a môže ovplyvniť celý rad úloh, od podpory zákazníkov až po logistiku. Aké výhody a nevýhody prináša? 

Čo je outsourcing

Spoločnosti využívajú outsourcing, aby sa mohli viac sústrediť na hlavný cieľ podnikania a na zníženie nákladov za softvéry, zariadenia, režijné náklady alebo mzdy. Spoločnosti sa pri outsourcovaní spoliehajú na odborné znalosti poskytovateľov služieb, na lepšiu a rýchlejšie odvedenú prácu.

Medzi najčastejšie outsourcované oblasti patrí vedenie účtovníctva či správa miezd, budov a infraštruktúry, prevádzka software a logistika. 

Výhody outsourcingu

Okrem zníženia nákladov a sústredenia sa na hlavný cieľ podnikateľskej činnosti prináša outsourcing aj tieto výhody:

  • Uvoľnenie zdrojov – pri outsourcingu sa často uvoľnia finančné alebo ľudské zdroje, ktoré je možné presmerovať tam, kde prinášajú viac výnosov.
  • Efektívna výroba – spoločnosť môže skrátiť dobu výroby, ktorej časť outsourcuje a získa čas na inú činnosť.

Nevýhody outsourcingu

  • Ťažká komunikácia – komunikácia medzi spoločnosťou a externým poskytovateľom  môže byť náročná a zdĺhavá. 
  • Zneužitie informácií – pri outsourcovaní hrozí nebezpečenstvo zneužitia údajov treťou stranou.
  • Strata kontroly – spoločnosť môže stratiť určitú časť kontroly nad riadením určitých procesov.
Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto