HTML

HTML, z angl. Hypertext Markup Language, sa často chybne označuje za programovací jazyk. HTML je hypertextový značkovací jazyk, s ktorým sa dajú vytvárať webové stránky a dokumenty. Je to teda kombinácia textu a značiek. Prečítajte si, na čo HTML slúži a aké výhody a nevýhody sú s ním spojené.

Čo je HTML

Hypertextový značkovací jazyk HTML je jednoduchý značkovací jazyk aj pre začiatočníkov, ktorí chcú vytvárať webové stránky. Umožňuje vytvárať a štruktúrovať sekcie, odseky, nadpisy a odkazy na web stránkach a aplikáciách. S HTML sa nedá programovať, čiže nedokáže vytvoriť dynamické funkcie, ako napr. JavaScript, PHP,… Dokáže len formátovať a organizovať dokumenty podobne ako Microsoft Word.

Pri práci s HTML používame na označenie webovej stránky jednoduché štruktúry kódu – značky a atribúty. Odsek sa vytvorí umiestnením uzavretého textu do začiatočnej <p> a záverečnej </p> značky.  

<p>Takto bude potom vyzerať odsek.</p>

Výhody a nevýhody HTML

Rovnako ako väčšina vecí, aj HTML má niekoľko silných a slabých stránok.

Výhody

 • Často používaný jazyk s množstvom dostupných zdrojov a obrovskou komunitou.
 • Beží natívne v každom webovom prehliadači.
 • Jednoduchý značkovací jazyk. 
 • Je open-source a úplne zadarmo.
 • Jednoduché a konzistentné značenie.
 • Oficiálne webové štandardy udržiava World Wide Web Consortium (W3C).
 • Ľahko integrovateľný s backend jazykmi ako PHP a Node.js.

Nevýhody

 • Používa sa pre statické webové stránky. Pre dynamickú funkčnosť budete potrebovať JavaScript alebo backend jazyk, napríklad PHP.
 • HTML neumožňuje používateľovi implementovať logiku. V dôsledku toho je potrebné vytvoriť všetky webové stránky osobitne, aj keď používajú rovnaké prvky, napr. hlavičky a pätičky.
 • Niektoré prehliadače prijímajú nové funkcie pomaly.
 • Správanie prehliadača je niekedy ťažké predpovedať (napr. staršie prehliadače nie vždy vykresľujú novšie značky).

Ako spolu súvisí HTML, CSS a JavaScript

Aj keď je HTML výkonný jazyk, nestačí na vytvorenie profesionálneho a plne responzívneho webu. Môžeme ho použiť iba na pridanie textových prvkov a vytvorenie štruktúry obsahu.

HTML však veľmi dobre funguje s dvoma ďalšími klientskymi jazykmi: CSS (Cascading Style Sheets) a JavaScript. Keď spojíte tieto tri jazyky, môžete implementovať pokročilé funkcie.

 • CSS je zodpovedný za štýl, ako je pozadie, farby, rozloženie, medzery a animácie.
 • JavaScript umožňuje pridať dynamické funkcie, ako sú posuvníky, kontextové okná a fotogalérie.
Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto