Infografika

Odkedy sa infografika pred pár rokmi objavila v digitálnom svete, získala si veľkú obľubu a vo veľkej miere sa dnes využíva v grafickom dizajne. Infografika pracuje s vizuálnym odovzdávaním informácie čitateľovi. Zaujme pozornosť, pomáha prijímať informácie bez zdĺhavého čítania a patrí medzi efektívne marketingové nástroje. Tento nástroj odovzdávania informácií, ktoré sú plné dát, ich robí vďaka vizuálnej podobe ľahko vstrebateľnými.

Čo je to infografika? 

V bežnom živote sa často stretávame s infografikami o počasí, mapami, nákresmi miest a dopravnej štruktúry či jednoduchými grafmi zo súhrnu dát. V posledných rokoch ale vzrástla popularita infografík aj v digitálnom svete. Infografika je vizuálna reprezentácia informácií alebo dát. Samotný rozbor slova nám napovedá, že sa jedná jednoducho o spojenie informácií a ich grafického vyjadrenia. Môže mať podobu grafu alebo diagramu s cieľom prezentovať informácie rýchlo a jasne. Rozsah pozornosti používateľov internetu sa stále zužuje a infografiky napomáhajú skrátiť čas na ich zaujatie.

Typy infografík podľa určenia

Vizualizácia dát

Dátová infografika spracováva dáta do jednoduchých a stručných grafov, diagramov, pomerov a porovnaní.

Redakčná infografika

Využívaná v médiách už dlhé roky vo forme jednoduchých vizualizácií popisovaných skutočností (počasie).

Informačná dizajnová infografika

Nezobrazuje presné dát a čísla, ale skôr predstavuje vizualizáciu procesu, hierarchie, vzťahov, následnosti a štruktúr (napríklad časové osi).

Čo by mala infografika obsahovať

Infografika by mala byť vizuálne zaujímavá a obsahovať podstatu posolstva. Pre splnenie týchto podmienok je ideálne do infografiky zahrnúť a použiť:

  • Výrazný nadpis, ktorý zaujme pozornosť,
  • psychológiu farieb,
  • krátke texty,
  • jednu tému,
  • jednoduchý príbeh,
  • kreatívne využitie fontov,
  • ikony a obrázky,
  • viacero zdrojov, dát a štatistík,
  • správne a overiteľné dáta.

Formáty infografík

Statické

Nepohyblivé infografiky tvorené obrázkom, nákresom, ilustráciou či fotografiou, ktoré sa najviac používajú v blogoch, e-mailoch, príspevkoch na sociálnych sieťach a tlači.

Animované

Pohyblivé prvky v rámci infografiky majú za úlohu upútať pozornosť. Používa sa hlavne formát gif.

Interaktívne

Vyžadujú od používateľa istú formu aktivity, napríklad pre sprehľadnenie veľkého množstva dát si môže vybrať, ktorú ich časť chce zobraziť.

Využitie v marketingu

Využite infografiky v marketingu je veľmi rozsiahle. Dá sa využiť v mnohých formách. Najčastejšie sa používa na zobrazenie časovej osi, grafov, návodov, postupov, porovnaní, číselných faktov alebo aj ako forma životopisov.

Vďaka vizuálnej podobe informácií sa zlepšuje zapamätateľnosť informácií. Ľudské oko preskakuje textový obsah a najprv sa zameriava na dôležité obrázky. Ľudia sú viac ochotní kliknúť na infografiku, ako na článok s čistým textom, preto pomáhajú zvyšovať konverzie. Pomocou infografík sa ľahšie rozprávajú príbehy a zasahujú emocionálne centrá mozgu.

Čas

Tvorba infografík je jednoduchá a rýchla pomocou online nástrojov, ktorých základné verzie sú zadarmo.

Spätné linky

Infografiky sú zaujímavou taktikou na budovanie spätných linkov v rámci SEO. Infografiky zvyknú generovať dlhodobú návštevnosť aj v horizonte mesiacov.

Zvyšovanie konverzií

Je možné využiť ich na mnohých kanáloch v rovnakej podobe (e-mail, sociálne médiá, blog, reklamy) a sú pre ľudí ľahko zdieľateľné.

Príklad infografiky

Infografika o procese optimalizácie stránky pre vyhľadávače (SEO).
Infografika o procese optimalizácie stránky pre vyhľadávače (SEO).
Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto