Miera interakcie

Miera interakcie sa v marketingu používa na meranie úrovne interakcie použíateľov s vašim obsahom na sociálnych sieťach. Je to základná metrika používaná v marketingu sociálnych médií na meranie výkonnosti obsahu. Mieru angažovanosti často používajú marketingoví špecialisti v rámci sociálnych médii na to, aby definovali mieru úspešnosti kampaní alebo mieru ich potenciálu.

Prečo je miera interakcie dôležitá?

V sociálnych médiách sa miera angažovanosti často považuje za jednu z najdôležitejších metrík pri podávaní správ o analýze sociálnych médií. Miera interakcie definuje číselnú hodnotu, ktorú možno použiť na meranie úspešnosti slrbo zlyhania obsahu na sociálnych sieťach. Poskytuje tiež informáciu o tom, do akej miery sú používatelia zainteresovaných do vašich príspevkov. Napríklad sa môžete stretnúť s účtom s tisíckami odberateľov, ale ich miera zapojenia je veľmi nízka, čo naznačuje nedostatočnú afinitu. Značky používajú mieru interakcie predovšetkým na to, aby určili, ktoré príspevky ovplyvňujú používateľov najviac. Podnikatelia s vysokou mierou interakcie budú mať kampane pravdepodobne efektívnejšie.

Comments are closed.