Buyer persona

Polo fiktívna osoba, tzv. buyer persona, reprezentuje ideálneho zákazníka a je vytvorená na základe marketingových výskumov a skutočných dát o existujúcich zákazníkoch. Buyer persona pomáha nielen marketérom definovať cieľové publikum, napomáha aj obchodným zástupcom efektívnejšie získavať potenciálnych klientov.

Comments are closed.