Direct Marketing – Priamy marketing

Priamy marketing je spôsob marketingovej komunikácie, pri ktorej sa zákazníci oslovujú priamou adresnou formou (napr. e-mailom, poštou, telefonicky alebo osobne).

Priamy marketing se odlišuje od ostatných marketingových nástrojov tým, že sa zameriava na oslovovanie starostlivo vybraných zákazníkov. Jeho cieľom je získať okamžitú odozvu a budovať dlhotrvajúce vzťahy s klientmi. Na komunikáciu využívajú marketéri databázy s informáciami o klientoch.

S rozvojom internetu sa priamy marketing v posledných rokoch veľmi zmenil a stále je veľmi populárny. Firmy si to uvedomujú a preto ho v komunikácii používajú oveľa častejšie ako predtým. Niektoré z nich dokonca zameriavajú svoju propagáciu iba na túto oblasť marketingu.

Druhy priameho marketingu

  • Telemarketing – telemarketing môžu firmy vykonávať sami alebo prostredníctvom špecializovaných telefónnych centier, tzv. call centier. Úskalím tejto formy priameho marketingu je jej negatívna odozva zo strany zákazníkov.
  • Direct mail – direct mail je jedným z najpoužívanějších kanálov priameho marketingu. Zahŕňa doručovanie poštových zásielok na adresy zákazníkov. Príslušné adresné správy sa upravujú podľa potreby cieľovej skupiny. Okrem klasického oznámenia môže obsahovať aj darček, katalóg, súťaž, skúšobné CD atď..
  • E-mailový marketing – ide o adresné rozposielanie e-mailov klientom spoločnosti.
  • Zásielkové katalógy – katalóg je zoznam výrobkov a služieb vo vizuálnej podobe, vytlačený alebo uložený v elektronickej podobe alebo nahraný v databáze. Zákazníkom poskytuje pohodový výber zo širokej škály výrobkov bez nutnosti navštíviť obchodníka, informuje o novinkách a mimoriadnych akciách. Dáva tiež možnosť objednať a nechať si doručiť tovar na uvedenú adresu. Na základe objednávok z katalógov sa vykonáva zásielkový predaj (direct mail).
  • Teleshopping s priamou odozvou – cieľom tejto formy komunikácie je motivovať spotrebiteľa, aby si tovar objednal čo najrýchlejšie.
Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto