ROI

ROI (Return on Investments) je metrika, ktorá meria návratnosť investície. Vďaka jednoduchosti a flexibilite je ROI jedna z najpopulárnejšich merík vôbec. S ROI môžete porovnať svoje osobné aj firemné investície.

Vzorec pre ROI

Firma môže používať ROI pre rôzne druhy investícii. Do vzorca vkladáme investíciu a čistý výnos.

ROI v násobku investície = (zisk z investície – náklady) / náklady

V tomto prípade náklady zahŕňajú všetko, čo je potrebné pre vytvorenie zisku od ceny práce, nákladov na marketing a reklamu, logistiku, sklad, nákup a iné. Optimálna návratnosť investície by mala byť v násobku hodnoty investície v rozsahu od 3x do 50x investovanej sumy.

Príklad: Firma investovala do vývoja a marketingu nového produktu počas roka 2014: 400 000 €, počas roka 2015: 100 000 € a v roku 2016 200 000 €. Úplná investícia za 3 roky predstavovala 700 000 €. Výnos v roku 2014 bol 80 000, v roku 2015 bol 200 000 a v roku 2016 500 000. Celkový hrubý výnos bol teda 780 000 €.

Na výpočet čistého výnosu z investície za tri roky musíme odpočítať investíciu od hrubého výnosu, teda 780 000 – 700 000. Náš čistý výnos v tomto prípade bol 80 000 €.

ROI = (780 000 – 700 000) / 700 000 = 0,11

Výsledné číslo vynásobime číslom 100 a získame ROI v %. ROI tejto investície za tri roky je 11%.

Na našom webe Midasto sme pripravili pre vás jednoduchú kalkulačku, v ktorej si vypočítate ROMI pre rôzne investície do marketingu.

Pozrite si aj: ROAS, ROMI

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto