Unique visitor

Ak si sledujete analýzu návštevnosti vašej webovej stránky, určite ste sa stretli s pojmom unique visitor, alebo jedinečný návštevník. Návštevník webovej stránky, ktorý otvorí web počas jedného dňa dvakrát, sa počíta za jedného návštevníka s dvoma návštevami. Ak však zavíta na váš web na druhý deň, počíta sa ako nový návštevník. Pokiaľ ho chcete počítať ako jedného, musíte sa pozrieť na počet jedinečných návštevníkov.   

Kto je to jedinečný návštevník?

Jedinečný návštevník webovej stránky je osoba, ktorá môže navštíviť web v stanovenom časovom období viackrát. Softvér na sledovanie a počítanie návštev webovej stránky dokáže rozlíšiť medzi návštevníkmi, ktorí stránku navštívia iba raz, a jedinečnými návštevníkmi, ktorí sa na stránku vracajú. Zobrazenia stránky sa merajú počtom súborov požadovaných zo stránky, jedineční návštevníci sa merajú podľa ich jedinečných IP adries, ktoré môžeme chápať ako online odtlačky prstov. Jedineční návštevníci sa teda počítajú iba raz, bez ohľadu na to, koľkokrát stránku navštívili počas daného časového obdobia.

Meranie jedinečných návštevníkov je založené na súboroch cookie. Cookie je súbor umiestnený v prehliadači, ktorý obsahuje anonymný identifikátor. Toto ID je možné použiť na jednoznačnú identifikáciu prehľadávača.

V dôsledku tejto metódy merania, ktorá je základom všetkých súčasných analytických systémov, môže dôjsť k nepresnostiam. Používateľ sa môže rozhodnúť v prehliadači odmietnuť prijať súbory cookie alebo ich môže vymazať. Vo väčšine prípadov sú však súbory cookie zahrnuté do výpočtov jedinečných návštevníkov.

V službe Google Analytics rozlišujeme medzi jedinečnými návštevníkmi, ktorí prijímajú súbory cookie, a jedinečnými návštevníkmi, ktorí súbory cookies neprijímajú. Druhú kategóriu návštevníkov je možné určiť počas jedného dňa pomocou metódy odtlačkov prstov, teda na základe IP adresy. Celkový počet jedinečných návštevníkov je teda súčtom týchto dvoch typov jedinečných návštevníkov.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto