Advertoriál

Advertoriál je forma inzercie v novinách, časopisoch alebo na webových stránkach, ktorá zahŕňa poskytovanie informácií o produkte vo forme článku. Ide o platený obsah. Používajú ich obchodníci s cieľom vzdelávať potenciálnych spotrebiteľov o vlastnostiach výrobku. Môže byť použitý na zacielenie na konkrétnu skupinu ľudí výberom správneho komunikačného média.

Napríklad advertorial v obchodných novinách by zahŕňal vzdelávanie súboru ľudí, ktorí majú väčší záujem o ekonomiku, trhy alebo finančné produkty. Je to efektívne médium pre spoločnosť, aby sa spojila so svojimi spotrebiteľmi prostredníctvom príbehu, na rozdiel od tradičnej tlačovej reklamy v časopise, novinách alebo banerovej reklamy na webovej stránke.

Advertoriál je podrobnejší ako reklama a pomáha spotrebiteľom dozvedieť sa viac o produkte. Reklamy sú zvyčajne napísané reklamnou agentúrou alebo samotným klientom. Potom si kúpia reklamný priestor na webových stránkach alebo v novinách a časopisoch.

Je dôležité poznamenať, že na väčšine týchto publikácií je slovo „reklama“ väčšinou vytlačené malými písmenami v hornej alebo dolnej časti advertoriálu. Niektoré noviny alebo časopisy sa rozhodli tlačiť tieto inzeráty do špeciálnych sekcií.

Comments are closed.