Benchmark

Benchmark označuje stanovený štandard, ktorý pomáha určiť kvalitu produktu alebo služby. Napríklad futbalový tím má benchmark pre hráčov, aby sa kvalifikovali do Premier League. Kvalifikačné kritérium pre benchmark by mohlo byť niekoľko gólov strelených za posledných päť sezón, alebo držanie lopty v prvom polčase alebo minimum zápasov v miestnom turnaji a podobne.

Aplikácia benchmarkových kritérií na vaše marketingové iniciatívy vám umožňuje určiť účinnosť vášho úsilia v porovnaní s tými najlepšími vo vašom odvetví. Keď zistíte, ktoré spoločnosti dosahujú lepšie výsledky, môžete skúmať ich prístupy a zlepšiť vlastnú marketingovú výkonnosť. Vytvorením benchmarkových kritérií alebo merateľných štandardov, ktoré slúžia ako platný základ na porovnanie vašich marketingových aktivít s vašimi konkurentmi, môžete ušetriť peniaze tým, že odstránite neúčinné aktivity a získate tak z vášho marketingu viac výhod.

Finančné kritériá

Finančné údaje o marketingových nákladoch, výnosoch z predaja a ziskovosti môžete získať z výročných správ veľkých firiem vo vašom odvetví. Tieto informácie umožňujú porovnať premenné, ako sú náklady na predaj, marketingové výdavky, percento výnosov a návratnosť investícií pre váš marketingový rozpočet.

Zákaznícke kritériá

Keď vám váš marketing prináša spokojných zákazníkov, vaše podnikanie je na dobrej ceste. Benchmarking založený na prieskumoch zákazníkov stanovuje, čo vaši zákazníci majú na vašej spoločnosti radi a čo naopak uprednostňujú u vašich konkurentov. Vaše benchmarkové kritériá hodnotia marketingovú výkonnosť na základe ukazovateľov, ako sú stáli zákazníci, opakované nákupy, počet sťažností zákazníkov a všeobecná spokojnosť zákazníkov.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto