A/B testovanie

A/B testovanie sa používa na meranie výkonnosti rôznych variant rovnakej premennej. V marketingu sa často používa pri testovaní landing page (stránka, na ktorú sa návštevník dostane po kliknutí na reklamu), pri e-mailovom marketingu (napríklad iný predmet správy) a samotných reklamách. A/B test sa pri mailingových kampaniach zvykne nazývať aj Split test.

Pri A/B testovaní sledujeme správanie používateľov a ich mieru dokončenia nami stanovených cieľov. Následne porovnávame a vyhodnocujeme jednotlivé varianty. Pri „landing page“ môžeme takto porovnávať varianty s rôznymi tlačidlami, rôznym textom alebo obrázkami. Vždy berieme do úvahy len jeden parameter. Na začiatku teda môžeme testovať tlačidlá, v ďalšom teste text, v ďalšom obrázky a pod.

A/B testovať môžete aj reklamy. Napríklad na Facebooku môžete nastaviť viacero variant jednej reklamy, ktoré sa budú odlišovať v obrázku. Necháte ďalej fungovať len tú, ktorá prináša najviac vami určených cieľov (kliknutia, likes, konverzie atď.) za najmenšiu cenu.

Pri A/B testovaní nás zaujíma konkrétny ukazovateľ. Teda dosiahnutie určitého cieľa. Na landing page to môže byť miera konverzie. Pri emailoch napríklad open rate, click rate a pod.

A/B testovanie sa oplatí pri väčších kampaniach, kde by mala byť minimálna doba testovania aspoň 2 týždne pri relevantnej návštevnosti, aby boli výsledky čo možno najpresnejšie. Ideálne by ste mali porovnávať to isté obdobie medziročne s rôznymi variantmi.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto