Customer Acquisition Cost (CAC)

Čo si predstaviť pod pojmom Customer Acquisition Cost a prečo by sme sa ním mali v podnikaní zaoberať? Náklady na získanie zákazníka (CAC) je dôležité poznať, ak chceme rozšíriť zákaznícku základňu a dosahovať zisk. Zistite aký význam má CAC a ako ho vypočítať.

Čo je CAC?

Náklady na získanie zákazníka, v skratke CAC, sú rozhodujúcou obchodnou metrikou, ktorá sa používa s metrikou Lifetime Value na meranie hodnoty vygenerovanej novým zákazníkom. Určuje zdroje, ktoré sú potrebné na prilákanie nových zákazníkov a pokračovanie v raste. 

CAC spoločnosti sú celkové predajné a marketingové náklady potrebné na získanie nového zákazníka v konkrétnom časovom období. Celkové predajné a marketingové náklady zahŕňajú všetky výdavky na program a marketing, platy, provízie, bonusy a režijné náklady spojené so získavaním nových potenciálnych zákazníkov a ich konverziou na zákazníkov.

Náklady na získanie zákazníka

Náklady na získanie zákazníka merajú náklady na premenu potenciálneho zákazníka na zákazníka. Podniky používajú túto metriku na zistenie ziskovosti, pretože porovnávajú sumu, ktorú minuli na prilákanie zákazníkov, s počtom zákazníkov, ktorých skutočne získali.

Zníženie tejto hodnoty znamená, že podnik míňa peniaze efektívnejšie a mal by mať vyšší výnos vo svojom celkovom zisku.

Ako vypočítať CAC

Ak chcete vypočítať náklady na získanie zákazníka, najprv si určite časové obdobie, ktoré budete hodnotiť. Pomôže vám to značne zúžiť rozsah údajov, ktoré k výpočtu potrebujete. 

CAC vypočítame ako náklady na predaj a marketing vydelené počtom získaných nových zákazníkov za dané časové obdobie.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto