BTL marketing

BTL marketing alebo “Below the line” marketing pozostáva zo stratégií priameho marketingu, ktoré sú zamerané na konkrétne cieľové skupiny a sústreďujú sa skôr na konverzie než na budovanie značky.

Výhody BTL marketingu

  • Extrémne cielenie – Konverzie sú lepšie, keď komunikácia prebieha podľa požiadaviek zákazníka. Vzhľadom na to, že marketingové stratégie BTL sú mimoriadne cielené, výsledky sú lepšie z hľadiska konverzií.
  • Lepšia návratnosť investícií – BTL sa zameriava na konkrétnu cieľovú skupinu, má lepší dosah, dá sa ľahko vykonávať, sledovať a kontrolovať. Preto stratégie BTL poskytujú lepšiu návratnosť investícií (ROI) z hľadiska konverzie.
  • Jednoduchá kontrola – Návrat z týchto aktivít možno ľahko sledovať a monitorovať a je možné podniknúť kroky na zlepšenie návratnosti investícií.
  • Kampane na mieru – BTL stratégie sú navrhnuté podľa potrieb konkrétnej cieľovej skupiny, a preto môžu byť odlišne zpracované a zacielené pre rôzne skupiny zákazníkov.
Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto