URL

URL je skratka, ktorá vznikla z anglického Unique Resource Locator, čo v preklade znamená špecifické určenie zdroja. Vyjadruje a označuje presné umiestnenie súboru (zväčša webovej stránky) na internete.

Príklad URL: https://madviso.sk/

Podoba URL priamo ovplyvňuje viditeľnosť a použiteľnosť webstránky. Ak je názov domény jednoduchý, návštevníci si ho ľahšie zapamätajú. Označuje sa skratkou SEF URL – Search Engine Friendly. Ide o to, že webové adresy majú tvar, ktorý je vhodný pre návštevníkov:

Nesprávne: https://midasto.sk/index.php?kat=8&pot_kat=676
Správne: https://midasto.sk/roi/

Ak obsahuje URL aj kľúčové slovo, bude adresa stránky optimalizovaná pre vyhľadávače. Tie ho následne môžu zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania na vyšších pozíciách (napr. Google).

Štruktúra URL adresy

schema://domenove_meno:port/specifikacia_suboru?parametre

  • Schéma – nejčastejšie http://
  • Doménové meno – napr. midasto.sk
  • Port – nepovinný
  • Špecifikácie súboru – napr. roi (ak názov viac slov, oddeľujú sa pomlčkami)
  • Parametre – nepovinné, používajú sa len pri dynamickom obsahu

Ak vlastníte web, URL adresy jednotlivých podstránok je možné meniť tak, aby vyhovovali užívateľom aj vyhľadávačom. V prípade, že niekomu posielate odkaz na konkrétnu stránku, komplikovanú URL adresu je možné skrátiť. Na tento účel slúžia bezplatné stránky, napríklad Bitly alebo Short URL. Vygenerovaný odkaz vás presmeruje na stránku pôvodnej URL adresy.

Comments are closed.