Augmentovaná realita

Pojem rozšírená, alebo augmentovaná realita často používaná v skratke AR, označuje jednoduchú kombináciu skutočných a virtuálnych, počítačom generovaných svetov. Vzhľadom na skutočný predmet, zachytený na videu alebo fotoaparáte, technológia obohacuje obraz v reálnom svete ďalšími vrstvami digitálnych informácií.

V praxi môžeme sledovať AR napríklad pri olympijskom plaveckom preteku, kde sa pred súťažiacimi vo vode pohybuje červená čiara zobrazujúca aktuálny svetový rekord.

Možnosti aplikácie rozšírenej reality sú omnoho širšie než toto. Kombináciou digitálnych informácií, fotografií a 4G videa sú napríklad ulice miest reprezentované trojrozmernou grafikou, ktorá dokonca umožňuje používateľovi vstúpiť do niektorých budov. Jednoducho si to môžete vyskúšať cez Google mapy.

Comments are closed.