CPT (Cost Per Thousand)

CPT, z anglického Cost Per Thousand, predstavuje náklady vynaložené na dosiahnutie 1000 impresií. Jedna impresia predstavuje zobrazenie reklamy jedným človekom, prípadne jednou domácnosťou. Najčastejšie hovoríme o zobrazovaní bannerov na internetových stránkach.

CPT sa využíva na porovnanie viacerých priamych marketingových aktivít. Vďaka cene za tisíc zhliadnutí je možné vypočítať, ktoré kampane sú cenovo najvýhodnejšie. Alternatívou je výpočet ceny za kliknutie, o ktorom hovoríme pri PPC reklame.

Cena za tisíc zhliadnutí zároveň predstavuje jednotku, v ktorej sa udáva cena reklám na internete

Comments are closed.