Konverzný pomer

Konverzný pomer (miera konverzie) predstavuje percentuálne množstvo návštevníkov na webe, ktorí na stránke dokončili určitú akciu, teda konverziu. Konverzie môžu byť rôzne, napríklad predaj, prihlásenie k odberu newslettra, registrácia v službe, stiahnutie e-booku a podobne. Vy sami určujete, ktorá konverzia je pre vás kľúčová a ktorú chcete merať.

Vzorec pre výpočet miery konverzie

Vo vzorci na výpočet konverzného pomeru počítame s množstvom návštevníkov celkovo a návštevníkov, ktorí vykonali určitú operáciu. Miera konverzie sa meria v určitom časovom horizonte pre návštevníkov celkovo alebo pre návštevníkov z konkrétneho marketingového kanála.

Miera konverzie = počet návštevníkov, ktorí vykonali konverziu / celkový počet návštevníkov a ak výsledok vynásobíme číslom 100m, tak získame konverzný pomer v %.

Príklad: V januári 2017 sme mali z PPC reklám v sieti Google AdWords 1500 návštev, z toho 200 nakúpilo. Náš konverzný pomer = 200 / 1500 = 0,13. Toto číslo následne vynásobíme číslom 100 a výde nám perentuálny konverzný pomer 13 %.

Čo všetko vplýva na konverzný pomer?

Návštevníci prichádzajúci z rôznych marketingových kanálov a reklám môžu mať iné správanie a iný zámer. To môže ovplyvniť aj mieru konverzie. Vďaka sledovaniu tohto ukazovateľa dokážete odmerať, ktoré marketingové kanály sú pre vás najvýhodnejšie. V tomto kontexte je vhodné porovnať aj cenu za konverziu a vypočítať ROAS.

Vo veľkej miere na váš konverzný pomer vplýva priamo vaša webstránka a užívateľská skúsenosť (UX) so stránkou alebo spracovanie užívateľského rozhrania (UI). Je vhodné zistiť, aj to, aká je konverzná cesta vášho zákazníka a kde máte slabé miesta, ktoré ho odradia. Prečítajte si blogpost, ako zvýšiť konverzie internetového obchodu.

Aký konverzný pomer je priateľný?

Konverzný pomer závisí od kanála. Pre kanály, kde budujeme povedomie a získavame prvý kontakt so zákazníkom platí, že konverzný pomer je nízky – sociálne siete napríklad. Tu sa to pohybuje od 0,5 %. Ak máme platenú reklamy na Google, využívame retargeting v rámci sociálnych sietí, či Google obsahovej siete je ten konverzný pomer vyšší. Pohybuje sa od 1 – 10% rozsah od horšieho k ideálnemu.

Organické vyhľadávanie sa pohybuje niekde na škále 2 – 15%. Emailing a porovnávače, či iné externé zdroje návštev sa ideálnom svete pohybujú od 4 do 15%. Nedá sa poaušálne povedať či je pomer ideálny, ale ak je pomer pod spodnou medzou z hore menovaného je na čas pouvažovať o SEO, update UX / UI, audite webu, novom technickom riešení internetového obchodu alebo webu.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto