ROAS

ROAS (z anglického Return on Advertising Spend) je metrika, ktorá meria návratnosť investície do reklamy. Na rozdiel od metriky ROMI, neberie ohľad na náklady spojené s realizáciou reklamy, ako je napríklad práca. Prostredníctvom ROAS môžete odmerať efektivitu jednotlivých reklamných kampaní.

Vzorec pre ROAS

Na vypočítanie ROAS potrebujete na jednej strane hrubý príjem z reklamnej kampane a na strane druhej výdavky vynaložené na reklamu.

ROAS = hrubý príjem / náklady na reklamu

Príklad: Máte e-shop s drevenými hračkami a robíte kampaň na Facebooku. Priamo z týchto reklám ste mali za 1 mesiac tržbu 6000 €, pričom ste za reklamu na Facebooku ste dokopy zaplatili 2000 €.

ROAS = 6000 / 2000 = 3

Čo tento znamená? Za 1 investované € ste získali 3 €. Ak výsledok vynásobite číslom 100, získate ROAS v %. Teda v tomto prípade je vaše ROAS 300 %. Ak je ROAS menej ako 300 % znamená to, že je veľká šanca, že vaša kampaň stratová. Preto ju je potrebné optimalizovať.

Význam ROAS pre marketing

Vďaka ROAS môžete porovnať jednotlivé reklamné kampane a marketingové kanály. Optimalizovať alebo zrušiť nefungujúcu reklamu a naopak investovať do reklám, ktoré vám prinášajú najvyššie ROAS. Je vhodné tieto čísla sledovať dlhodobo, pomôže vám to pri tvorbe rozpočtov na marketing a stratégii.

Aké je ideálne ROAS?

Jednoduchá odpoveď na túto otázku neexistuje, no je priaznivé ak ROAS dosahuje 400 %, teda pomer medzi investovanou sumou do reklamy a príjmom je 1:4. Za 1 € zarobíte 4 €. Je to však veľmi individuálne. Niektoré biznisy potrebujú na prežitie ROAS v pomere aj 1:10.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto