PNO

Jedna z hlavných výhod performance reklamy a online marketingu je ich dobrá merateľnosť výsledkov a teda aj priamej návratnosti investície do reklamy. Podiel nákladov na obrate alebo PNO nám priamo ukáže, či sú online marketingové aktivity výhodné, alebo nie.

PNO zaradil po prvýkrát do svojich metrík seznam.cz v roku 2013. Dnes je u nás táto metrika ešte obľúbenejšia, ako svetová ROI. Podiel nákladov na obrate predstavuje jasný ukazovateľ toho, či sú reklamy rentabilné, či vďaka online marketingu dosahujeme zisk, alebo nie. 

Ako vypočítame PNO?

Táto metrika je mimoriadne jednoduchá na výpočet v prípade, že sa snažíte o priamy predaj, ale aj o zber leadov. Najčastejšie ju používame pri inzercii.

PNO = Náklady / Tržby * 100

Zo vzorca vyplýva, že ak predávame produkt za 80 eur a cena jednej objednávky cez Google Ads je 7 eur, naše PNO bude 7 / 80 * 100 = 8,78.

Aká je dobrá hodnota PNO?

Táto otázka je častá, avšak odpoveď na ňu nie je najjednoduchšia. Dôležité je zamyslieť sa nad svojim biznis modelom, maržou a ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú vašu spokojnosť s marketingovými aktivitami. PNO sa môže pohybovať od hodnoty 5 % až do 200 %. Obecne môžeme povedať, že ak je vaša bežná marža 30 až 50 %, PNO do hodnoty 25 % bude dobrým výsledkom.

Ako PNO používať?

Keď už vieme, čo PNO znamená, je dôležité zistiť, ako ho používať. Stanovte si, aké PNO je pre vás v marketingu únosné, napríklad 20 %. Nastavte si jeho meranie na všetkých marketingových kanáloch (Google Ads, Facebook a podobne). Pravidelne túto metriku sledujte a použite ho na vyhodnotenie úspešnosti kampaní, alebo celých marketingových kanálov. Svoj rozpočet tak môžete presunúť na kanály, ktoré sú ziskovejšie.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto