Audit webu

Audit webových stránok je úplná analýza všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú viditeľnosť webových stránok vo vyhľadávačoch. Audit webovej stránky je určený výhradne pre marketingové účely. Cieľom je zistiť slabé stránky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť webu a marketingové kampane.

Prečo potrebujete audit webu??

Existuje veľa dôvodov, prečo je audit webových stránok dôležitý, ale vo väčšine prípadov sú to hlavne SEO faktory a obsahový marketing. Audit webových stránok pre SEO účely odhaľuje slabé stránky SEO skóre webových stránok a pomáha pochopiť stav SEO. Audit obsahu sa používa na analýzu interakcie a aké zmeny sa musia vykonať v stratégii obsahu, aby sa zlepšila výkonnosť a návštevnosť stránky.

Aké typy webového auditu poznáme?

Existuje niekoľko rôznych webových auditov. Medzi tie najhlavnejšie z hľadiska SEO patria tieto:

  • Audit internetovej stránky – analýza celkového zdravia webovej stránky pri ktorej sa odhaľujú všetky problémy, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť.
  • Bezpečnostné audity – nezabezpečené stránky. 
  • Audity konkurenčných stránok – schopnosť zisťovať výhody a nevýhody konkurentov.
  • Červená vlajka a audity zotavenia – analýza webových stránok s monitorovaním hroziacich algoritmických sankcií.
  • Audit SEO – často zahŕňa prehľadávanie celej stránky, počínajúc preskúmaním obsahu stránky a jej celkovej štruktúry.
Tags: No tags

Comments are closed.