Audit webu

Audit webových stránok je úplná analýza všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú viditeľnosť webových stránok vo vyhľadávačoch. Audit webovej stránky je najčastejšie určený pre marketingové účely. Cieľom je zistiť slabé stránky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť webu a marketingových kampaní.

Prečo potrebujete audit webu?

Existuje veľa dôvodov, prečo je audit webových stránok dôležitý, ale vo väčšine prípadov sú to hlavne SEO faktory a obsahový marketing. Audit webových stránok alebo audit e-shopu pre SEO účely odhaľuje slabé stránky SEO skóre webových stránok a pomáha pochopiť stav SEO. Audit obsahu sa používa na analýzu interakcie a aké zmeny sa musia vykonať v stratégii obsahu, aby sa zlepšila výkonnosť a návštevnosť stránky.

Aké typy webového auditu poznáme?

Existuje niekoľko rôznych druhov auditu, ktoré môžeme rozdeliť podľa hlavného zamerania. Často spolu navzájom súvisia. Medzi tie najhlavnejšie patria:

  • Komplexný audit webstránky – zahŕňa analýzu celkového stavu webu alebo e-shopu z hľadiska SEO, bezpečnosti, obsahu, UX/UI.
  • SEO audit – zameriava sa na faktory ovplyvňujúce umiestnenie webstránky vo výsledkoch vyhľadávačov, technické riešenie stránky, rýchlosť, likbuilding a iné.
  • Audit dizajnu a UX – analýza a vyhodnotenie stavu webstránky alebo e-shopu z pohľadu používateľskej skúsenosti a dizajnu (vzhľadu) webstránky.
  • Audit obsahu a komunikácie – zameriava sa na obsah webstránky, obsahový marketing a celkovú komunikáciu so zákazníkom.
  • Audit marketingových kampaní – analýza aktuálnej marketingovej stratégie a marketingových kampaní, návrhy na možné vylepšenia.

Kedy je vhodné vykonať audit e-shopu alebo webstránky?

Audit webu si môžete nechať vypracovať kedykoľvek. Najdôležitejšie je komplexne analyzovať webstránku pred spustením kampane, pri znížení návštevnosti stránky, poklese predaja alebo problémoch s technickým riešením. Audit e-shopu alebo webstránky môžete vykonávať v pravidelných 3 alebo 6 mesačných intervaloch, aby ste zaručili čo najvyššiu efektivitu vašich marketingových aktivít.

Audit e-shopu alebo webstránky patrí medzi základné služby marketingovej agentúry. Jeho cieľom je zhodnotenie aktuálneho stavu vašej webstránky a vypracovanie návrhov riešení, ktoré tieto problémy odstránia. Výsledkom je obšírna správa, ktorú je možné prekonzultovať telefonicky alebo osobne.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto