CPL (Cost Per Lead)

CPL, z anglického Cost Per Lead, je typická metrika používaná hlavne v B2B segmente. Používa sa u kampaní, kde je cieľom získať lead – kontaktné údaje na potenciálnych zákazníkov.

CPL predstavuje celkové náklady kampane vydelené celkovým množstvom “leadov”. Lead znamená informáciu o potenciálnom klientovi, ktorý prejavil záujem o našu službu a nechal na seba kontakt vo forme telefónneho čísla, e-mailu alebo mena. Pri využití tohto typu výkonnostnej reklamy firma platí iba za získané leady, z čoho vyplýva menší finančný risk v porovnaní s CPA. Často sa používa napríklad pri budovaní nového mailing listu.

CPL = cena reklamy ÷ počet získaných leadov.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto