Digitálna analytika

Základom analytiky ako takej je meranie obchodných cieľov, pochopenie aktuálneho výkonu a hľadanie spôsobov, ako výkon optimalizovať. Zameriava sa na odhaľovanie a interpretáciu významných vzorcov v dátach. Digitálna analytika využíva tieto postupy v digitálnom prostredí s použitím rôznych analytických nástrojov.

Čo je digitálna analytika?

Digitálna analytika sa zaoberá analýzou dát vášho biznisu a konkurencie, rovnako kvantitatívnych, ako aj kvalitatívnych. Cieľom digitálnej analytiky je neustále zlepšovanie používateľského zážitku vašich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Efektívna analytika a kroky ktoré na základe nej podniknete sa premietnu do splnenia vašich cieľov v online aj offline prostredí.

Každý budúci zákazník prechádza niekoľkými štádiami pred tým, než u vás nakúpi. Tento proces sa nazýva customer journey a delí sa na 3 hlavné fázy: fáza povedomia, fáza zvažovania a rozhodovacia fáza. Potom prichádza fáza znovu oslovenia a opätovnej konverzie z pohľadu reklamných kampaní.

Existujú viaceré ďalšie prístupy, ktoré túto cestu rozdeľujú na menšie a menšie kroky. V zásade ale platí, že zákazník musí najskôr pomenovať svoj problém, pochopiť, že váš produkt alebo služba môže jeho problém vyriešiť, rozhodnúť sa pre váš produkt alebo službu a nakúpiť, v ideálnom prípade sa k nákupu vrátiť aj v budúcnosti a odporučiť vašu značku ďalším ľuďom.

Do tohto procesu významne vstupuje digitálna analytika. Tá využíva moderné technológie a nástroje na zbieranie dát o zákazníkoch. Na základe nich môžeme dôjsť k určitým záverom a nájsť odpovede na dôležité otázky. Dnes sa hovorí, že máme dobu dátovú a to platí aj pre marketingu, kde všetky podstatné rozhodnutia vznikajú na základe dát.

Akými dátami sa digitálna analytika zaoberá?

Digitálna analytika pracuje s kvantitatívnymi dátami, ako je počet návštev web stránky, počet konverzií, geo lokácia používateľov či zariadenia používateľov. Ďalším cenným druhom dát, ktoré poznáme, sú kvalitatívne dáta. Tie odpovedajú na otázku, prečo nastali určité zmeny v správaní zákazníkov. Dokážu odhaliť trendy a viesť k zlepšeniu používateľského zážitku. Najčastejšie sa zbierajú formou dotazníka alebo vychádzajú z recenzii.

Kontinuálne zlepšovanie používateľského zážitku

Aby digitálna analytika splnila svoj cieľ, je potrebné začať s meraním. V tomto štádiu môžete zbierať rôzne dáta o návštevníkoch vašej stránky a o tom, ako sa na webe správajú. Slúžia na to rôzne analytické nástroje, napríklad najznámejší Google Analytics, Hotjar alebo Supermetrics a iné. Moderná digitálna analytika je prediktívna, samoučiaca a adaptívna, takže umožňuje objaviť v dátach skryté charakteristiky. Pri tom je dôležité, aby nástroje fungovali správne a zbierali relevantné dáta. O to sa postará analytický audit.

V ďalšom kroku je tieto dáta potrebné analyzovať, teda vyťažiť z nich konkrétne užitočné informácie. Tie sa spracujú do reportu alebo správy, ktorá popisuje možné problémy a nedostatky a navrhuje riešenia. Po implementácií navrhovaných zmien pokračujeme testovaním, zisťujeme, či prinášajú očakávané výsledky. Od tohto bodu sa celý cyklus dostáva opäť na začiatok a tým kontinuálne prináša zmeny k lepšiemu.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto