Remarketing

Remarketing je metóda zacielenia internetových reklám, ktorá ponúka systém na PPC kampane Google AdWords. Jedná sa o jednu z možností, ako osloviť konkrétnu cieľovú skupinu ľudí, ktorí už raz prišli na webovú stránku zadávateľa remarketingu. Remarketing je niekoľkokrát účinnejší ako iné druhy PPC reklamy.

Táto metóda spočíva v zameraní sa na používateľov, ktorí v minulosti navštívili webového zadávateľa. Technicky reklama funguje tak, že používatelia, ktorí navštívili webové stránky, sú označení pomocou cookies (ich prehliadač si tieto cookies uloží) a tieto súbory sú potom priradené do tzv. zoznamu používateľov. Používatelia, ktorí sú zaradení do daného zoznamu, budú následne vidieť spustenú reklamu vo formáte bannerového inzerátu alebo textového inzerátu. Jedná sa teda o reštitúciu tých, ktorí už raz boli na webových stránkach.

Remarketing môžu využiť tí, ktorí majú účet v službe Google AdWords. Môžete tiež osloviť profesionálov, ktorí takéto kampane spravujú. V každom účte je možné vygenerovať remarketingový kód, ktorý je následne vložený na webovú stránku zadávateľa. Kód slúži na zber nových návštevníkov. Cieľové publikum, ktoré sa má osloviť, môže byť rôzne segmentované. Reklamy sa zameriavajú na všetkých návštevníkov alebo len na návštevníkov určitých kategórií webu, napríklad na tých, ktorí už mali tovar v košíku, ale nakoniec nič nekúpili.

Samotný princíp remarketingu však slúži na privádzanie návštevníkov na web z dôvodu dosiahnuť požadovaný cieľ. U elektronických obchodov sa za cieľ považuje nákup tovarov alebo služieb a táto metóda má dopomôcť k dokončeniu objednávky.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto