Všetko o ROAS: čo potrebujete vedieť o návratnosti investícií do reklamy?

ROAS je jednou z najdôležitejších metrík pre online inzerentov. Hovorí o tom, koľko peňazí získate, ak určitý obnos peňazí miniete na reklamu. Táto informácia je dôležitá, pretože marketing je investícia a každý obchodník očakáva, že prinesie zisk. V tomto článku definujeme ROAS a povieme si, ako ho vypočítať.

Čo je ROAS?

ROAS je skratka anglického výrazu Return on Advertising Spend, v preklade návratnosť výdavkov na reklamu alebo návratnosť investície do reklamy. Mierka ROAS hovorí, koľko eur dostanete za každé euro, ktoré investujete do reklamy.

ROAS sa zvyčajne používa na hodnotenie efektívnosti konkrétnej kampane, reklamnej skupiny, reklamy alebo dokonca kľúčového slova. Nie celej marketingovej stratégie. Pomáha pri rozhodovaní, ako rozdeliť rozpočet medzi viaceré reklamné kampane. Podľa porovnania ROAS jednotlivých kampaní sa ľahko spozná, ktoré kampane si zaslúžia vyšší rozpočet a ktoré je naopak lepšie z dôvodu stratovosti (nízkeho ROAS) oslabiť alebo zastaviť.

Ako vypočítať ROAS

V porovnaní s ďalšími metrikami, ktoré v marketingu môžete sledovať, vzorec na výpočet ROAS je jasný a priamočiary:

Príjem (úplný zisk z propagácie) / Cena (všetky výdavky na reklamu) = ROAS.

ROAS môžete počítať aj v percentách, a to vzorcom ROAS x 100 = ROAS %.

Príklad výpočtu ROAS

Výpočet hrubej návratnosti investície si môžeme ukázať na jednoduchom príklade. Povedzme, že do reklamnej kampane investujete 400 eur v hodnote mediálneho rozpočtu. Kampaň vám prinesie 1600 eurový obrat. V tomto prípade 1600 / 400 = 4. Percentuálne vynásobíme ROAS x 100, teda 4 x 100 = 400 %. Znamená to, že za každé utratené euro máte výnos 4. Myslite ale na to, že v tomto jednoduchom výpočte nie sú započítané náklady na výrobu produktu, náklady na e-shop a ďalšie výdavky, teda preto hovoríme, že ide o hrubý výnos.

Case study Stevula
Z case study marketingovej agentúry Madviso: Klient Stevula – najúspešnejšie kampane na sociálnych sieťach dosahovali 900 až 1300 % ROAS.

Prečo sa oplatí sledovať ROAS?

Sledovanie ROAS nie je náročné, no vždy je to viac práce, ako napríklad jednoduché rozkliknutie informácií o úspešnosti vášho príspevku na Facebooku. Nestačí sledovať počet kliknutí na odkaz alebo dosah príspevku? Technicky stačí, ale mohli by ste na základe nich urobiť nesprávne rozhodnutie.

Ak je cieľom vašej online reklamy zarobiť peniaze, je potrebné tomuto cieľu prispôsobiť vaše aktivity. Presne preto treba sledovať a porovnávať zisk. V opačnom prípade sa môže stať, že investujete do kampane, ktorá má veľký počet interakcií, no prinesie len veľmi malý počet zákazníkov. A teda aj veľmi malý zisk. Ak vaša online reklama neprináša žiadne príjmy, je potrebné niečo zmeniť. Sledovanie ROAS zabezpečí, že budete vedieť, kde je potrebné zmeny vykonať. Vždy musíte myslieť na to, že obrat neznamená čistý zisk, teda musíte mať na zreteli aj ďalšie náklady, ktoré súvisia so službou. ROAS je len porovnanie investície a hrubého výnosu.

Aká by mala byť „dobrá” výška ROAS?

Poznať svoje ROAS je fajn, ale ako túto informáciu používate pri rozhodovaní, ktoré marketingové prvky fungujú a ktoré nie?

Odpovede na túto otázku sa budú líšiť v závislosti od vašej spoločnosti, „ideálne číslo” neexistuje. V prvom rade je potrebné zvážiť, aké sú vaše náklady na výrobu produktu či poskytnutie služby. Ráta sa do toho aj skladovanie, poštovné, prenájom priestorov, zamestnanci a podobne. Máte určité fixné náklady – tie realizujete bez ohľadu na to, či niečo predáte, alebo nie, a náklady, ktoré sa spájajú s predajom – napríklad cena za benzín pri výjazde alebo poštovné.

Na podporu svojho podnikania sa rozhodnete investovať do digitálneho marketingu. Na kampaň využijete 150 eur, a podarí sa vám zarobiť 150 eur naspäť. Vyrovnané? Bohužiaľ, nie. Vezmite do úvahy všetky fixné a variabilné náklady, ktoré ste k zarobeniu tých 150 eur museli vynaložiť. Pravdepodobne budete v strate. ROAS 1:1, alebo 100 %, bude pre väčšinu firiem stratový.

Zvyčajne platí, že pri hodnote ROAS 4:1 a vyššie začíname dosahovať zisk. Reklamné kampane sa v týchto číslach oplatí udržiavať, no môžete ich optimalizovať a zvýšiť dosiahnutú návratnosť. Nie vždy je to pravidlom – niektoré spoločnosti dosiahnu zisk už pri 2:1, iné až pri 8:1, alebo dokonca ešte vyššom ROAS. 

Pri ROAS 5:1 je väčšina spoločností v dobrej pozícii na to, aby mohli začať využívať online marketing na skutočný rozvoj svojho podnikania.

Aké ďalšie metriky môžete v online marketingu sledovať?

Záver

ROAS je jednou z najužitočnejších metrík na hodnotenie toho, či vaše reklamné kampane úspešne zvyšujú výnosy. Ak presne sledujete svoje online marketingové aktivity a predaj, ktorý generujú, výpočet návratnosti výdavkov na inzerciu je pomerne jednoduchý. Spôsob použitia týchto údajov môže mať obrovský vplyv na vaše podnikanie.


Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto

Podobné články