Skratka ROMI (Return on marketing investments) je metrika, ktorá meria efekt marketingovej kampane. Narozdiel od ROI (angl. Return on Investment, Návratnosť investície) sa ROMI zameriava výhradne na priamy vplyv marketingu na predaj. Vzorec pre ROMI ROMI sa vypočíta jednoduchou rovnicou. Hodnota zvýšeného predaja počas marketingovej kampane vydelená nákladmi na kampaň a následne vynásobená číslom 100. […]

ROAS (z anglického Return on Advertising Spend) je metrika, ktorá meria návratnosť investície do reklamy. Na rozdiel od metriky ROMI, neberie ohľad na náklady spojené s realizáciou reklamy, ako je napríklad práca. Prostredníctvom ROAS môžete odmerať efektivitu jednotlivých reklamných kampaní. Vzorec pre ROAS Na vypočítanie ROAS potrebujete na jednej strane hrubý príjem z reklamnej kampane […]

ROI

ROI (Return on Investments) je metrika, ktorá meria návratnosť investície. Vďaka jednoduchosti a flexibilite je ROI jedna z najpopulárnejšich merík vôbec. S ROI môžete porovnať svoje osobné aj firemné investície. Vzorec pre ROI Firma môže používať ROI pre rôzne druhy investícii. Do vzorca vkladáme investíciu a čistý výnos. ROI v násobku investície = (zisk z […]