A/B testovanie sa používa na meranie výkonnosti rôznych variant rovnakej premennej. V marketingu sa často používa pri testovaní landing page (stránka, na ktorú sa návštevník dostane po kliknutí na reklamu), pri e-mailovom marketingu (napríklad iný predmet správy) a samotných reklamách. A/B test sa pri mailingových kampaniach zvykne nazývať aj Split test. Pri A/B testovaní sledujeme […]