Facebook

Facebook je rozsiahly spoločenský webový systém slúžiaci hlavne na komunikáciu medzi používateľmi, zdieľanie multimediálnych dát, udržiavanie vzťahov a na zábavu. So svojimi 2 miliardami aktívnych užívateľov je jednou z najväčších sociálnych sietí na svete.

Je plne preložený do osemdesiatich štyroch jazykov. Meno servera vzniklo z papierových letákov zvaných Facebooks, ktoré sa rozdávajú prvákom na amerických univerzitách. Tieto letáky slúžia na to, aby sa študenti medzi sebou bližšie zoznámili.

Facebook marketing

S takmer miliardou potenciálnych zákazníkov by každá firma mala používať Facebook. Je to prinajmenšom rovnako dôležité ako mať webovú stránku. Vytvoriť si stránku na Facebooku je oveľa jednoduchšie. Či už reprezentujete veľkú značku alebo malú firmu, ktorá zamestnáva iba niekoľko ľudí, môžete sa staviť, že časť vašich zákazníkov je už na Facebooku. Facebook marketing sa najčastejšie využíva v týchto segmentoch:

  • Značky. Potraviny, elektronika, domáce potreby, reštaurácie – takmer akýkoľvek druhy značiek môže byť propagovaný prostredníctvom Facebooku, čím sa pasívni zákazníci stávajú aktívnymi fanúšikmi, ktorí sledujú novinky o propagáciách a vývoji a podelia sa o ne so svojimi priateľmi.
  • Miestne podniky. Či už ide o podnik, ktorý je vo vlastníctve rodiny, alebo o koncesiu väčšej spoločnosti, môže byť Facebook použitý na to, aby ste zvýšili povedomie o podniku a zvýšili tak jeho návštevnosť.
  • Osobnosti. Hudobníci, celebrity, autori, komentátori – každý, kto zarába svoje peniaze prostredníctvom toho, že je známy a chce aby o ňom vedelo čo najviac ľudí.
  • Neziskové organizácie. Charitatívne organizácie, politické skupiny a kampane verejnoprospešných služieb môžu využívať prirodzené možnosti zdieľania na Facebooku.
Tags: No tags

Comments are closed.