Nerobte gramatické chyby, za ktoré vás môžu „hejtovať“ aj školáci

Čo si budeme nahovárať? Slovenčina nepatrí práve k najľahším jazykom. Ak však pracujete ako marketingoví experti, ktorí často narábajú so slovom, mali by ste ovládať základné gramatické a štylistické pravidlá. Aj to, ako si poradiť s anglickými výrazmi.

Uvedomte si, že textom jednak poukazujete na svoju osobnú vzdelanostnú úroveň a vlastný všeobecný prehľad, ale aj na kultúru firmy či značky, ktorú zastupujete. Mali by ste myslieť na to, že slovom zároveň vychovávate ľudí – vaši klienti či potenciálni zákazníci vás považujú za odborníkov, preto sa od vás očakáva, že pôjdete príkladom, a to aj v pravopise.

Keďže človek odchodom zo školy mnoho vecí pozabúda a opakovanie je predsa matkou múdrosti, rozhodli sme sa, že v rámci nášho blogu neobídeme ani zákutia slovenského pravopisu. Posvietime si na časté chyby a sporné používanie slov v reklamných či marketingových textoch, článkoch, ale aj newslettroch, ktorých by ste sa mali vyvarovať.

Ako si poradiť s cudzími slovami?

Začnime problémom, ktorý sme naznačili už v nadpise článku. Denne použijeme desiatky anglických výrazov, ktorým síce rozumieme, ale ak ich máme dať do textovej podoby, zostávame bezradní. A tak sa často stretávame so slovami, ako sú design, team, software, manager či show. Mali by ste vedieť, že mnohé z nich sa už dávno udomácnili v zásobe spisovného jazyka vo svojej poslovenčenej podobe. Správne ich teda napíšete ako dizajn, tím, softvér, manažér, šou, ale aj biznis, dílerdisplej.

Problémovejšie sú novšie slová, napríklad gúgliť/googlovať, lajkovať, tvítovať, šérovať či hejtovať, ktoré súvisia so sociálnymi sieťami. V súčasnosti ich v oficiálnych slovníkoch nevyhľadáte, preto ich píšte radšej s úvodzovkami. Podobne ako ďalšie výrazy: like (vtipne nahrádzaný slovom páčik), hashtag alebo follower.

Samostatnú kapitolu predstavuje písanie slova mail. V slovenčine sa skloňuje podľa vzoru dub. Čo to znamená? Že v lokáli jednotného čísla bude mať vždy príponou -e, teda v e-maile/maile/mejle; napríklad:

Dokument pripájam nižšie v mejle.

Radi by sme však upozornili, že okrem moderných slov pochádzajúcich z angličtiny sa môžete stretnúť aj s cudzími podstatnými menami ženského rodu, ktoré končia na –ea, napríklad Ikea, idea, orchidea, Andrea či Kórea. Tie sú večným problémom pre mnohých ľudí. Ako ich správne vyskloňujete? Zapamätajte si, že v datíve a lokáli ich na konci vždy píšeme s mäkkým i, v genitíve jednotného čísla a v nominatíve množného čísla zasa s ypsilonom. Príklady:

Kórei už počul od mnohých priateľov, preto sa tam rozhodol ísť na dovolenku. Jej mama pochádzala z Južnej Kórey. Na kórejskom polostrove existujú dve Kórey (dva štáty)?

Dizajnér módnej značky Balenciaga vzdal hold Ikei a navrhol luxusnú tašku inšpirovanú jej známou nákupnou taškou. Išli nakupovať do Ikey. V Nemecku plánujú postaviť dve nové Ikey.

Tejto orchidei sa na okne v obývačke veľmi nedarí. Z orchidey na parapete vyrástli tri veľké biele kvety. Na narodeniny si prajem dostať jedine orchidey.

Keď budeš hotová, daj článok skontrolovať Andrei. Tento darček som dostal od Andrey. Všetky Andrey majú dnes v našom salóne líčenie zdarma.

Pekný či pekní?

Áno, veríme vám. Je to už pekne obohratá pesnička, ale aj napriek tomu v prídavných menách, ktoré skloňujeme podľa vzoru pekný, stále robíme chyby. Treba mať stále na pamäti, že v nominatíve množného čísla sa vždy píšu s mäkkým i – teda napríklad pekní chlapci, múdri vedci, náruživí cestovatelia.

Tvrdé a mäkké si mýlime aj pri písaní čísloviek. Tu je veľmi dôležité rozlišovať základné a radové číslovky. Ak diskutujete o ôsmich výhodách blogovania, napíšete mäkké i. Ak však uvediete, že o výhodách blogovania budete hovoriť ako o ôsmych v poradí, zostaňte verní ypsilonu. V tomto prípade totiž číslovka určuje poradie.

Nezabúdajte ani na správne písanie rokov. Na oslavu osemdesiatych narodenín firmy (osemdesiate v poradí) sme pozvali osemdesiatich obchodných zástupcov (bolo ich spolu osemdesiat). Ak budete chcieť radovú číslovku vyjadriť číslicou, namiesto nesprávneho „80-tych narodenín“ použijete bodku – čiže 80. narodenín. To isté platí pri písaní dekád – príklad:

Narodil sa niekedy v päťdesiatych rokoch.

Zoznámili sa ešte v 50. rokoch.

Dilema nadbytočných a chýbajúcich hlások

So ornamentami alebo s ornamentmi? Čo myslíte, ktorá možnosť je správna? Samozrejme, tá druhá. Ak totiž tvoríte inštrumentál množného čísla od podstatných mien mužského rodu, ktoré sú zakončené na spoluhláskové skupiny (napríklad –nt), budú mať vždy príponu –mi, teda študentmi, asistentmi, konzumentmi, pacientmi, reprezentantmi, študentmi; ornamentmi, forintmi.

Naopak, ak sa stretnete s podstatnými menami mužského rodu, ako je hrdina, napíšete ich pri skloňovaní v množnom čísle takto: hrdinami či sluhami, a nie hrdinmi alebo sluhmi.

Rovnaký problém s nesprávnym krátením máme aj pri časovaní niektorých slovies, predovšetkým slova môcť. V tomto prípade sa vždy píše môžeme alebo môžete namiesto môžme alebo môžte. Podobne je aj so slovesami, ako písať, česať či vládať – píšeme, češeme, vládzeme.

Nešťastné predložky

Pri opise nejakého produktu sa často uvádza, aký účel plní. A tak nezriedka píšeme „pre dosiahnutie lepšieho odtieňa farby“ alebo „pre zvlhčenie pokožky použite hydratačný krém“ a pod. Ide však o nesprávny gramatický tvar, vhodnejšia je predložka nana dosiahnutie lepšieho odtieňa farby, na zvlhčenie pokožky použite hydratačný krém.

Peripetie zažívame aj s predložkou vzhľadom. Mali by ste vedieť, že spojenie „vzhľadom k tomu“ je úplne nesprávne. Namiesto toho zvoľte radšej vzhľadom na to, príklad:

Vzhľadom na jej zdravotný stav jej lekár odporučil zostať v posteli.

Vzhľadom na zvýšený výskyt komárov treba používať prípravky na odpudzovanie hmyzu.

Mnohí ľudia nevedia správne použiť ani predložky prekvôli. Po predložke kvôli často siahneme, keď chceme vyjadriť nejakú príčinu, napríklad: Kvôli snehovej kalamite uzavreli horské priechody. V tomto prípade je však na mieste zvoliť radšej predložku pre: Pre snehovú kalamitu uzavreli horské priechody.

Predložku kvôli používajte len vtedy, ak chcete vyjadriť účel alebo prospech, napríklad:

Chodila cvičiť kvôli postave.

Doplnky výživy sa užívajú kvôli lepšiemu tráveniu.

Odolnosť voči poškriabaniu? Ďalšie spojenie, ktoré často používame v produktových textoch. V tomto prípade je však z hľadiska spisovnej slovenčiny správne siahnuť po predložke proti, a teda písať radšej: odolný proti poškriabaniu, odolnosť proti ohňu, odolný proti slnečnému žiareniu, odolnosť proti mrazu a pod.

Zložené prídavné mená

Môžu byť dvojaké, takže ich aj rôznym spôsobom píšeme. Ako ich odlíšite? So spojovníkom (bez medzier medzi slovami) vždy uvádzame zložené prídavné mená označujúce rovnocenný vzťah dvoch slov, z ktorých boli vytvorené, príklad:

žlto-červený = obsahuje žltú aj červenú farbu

česko-slovenský = zahŕňajúci Česko aj Slovensko

výchovno-vzdelávací = spájajúci výchovu aj vzdelávanie

Naopak, ak zložené prídavné meno pochádza zo slov, ktoré boli vo vzájomnom podraďovacom vzťahu, píše sa zásadne bez spojovníka:

tepelnoizolačný = tepelná izolácia

banskobystrický = Banská Bystrica

pracovnoprávny = pracovné právo

Keď sme už spomínali odolnosť, vrásky na čele „copywriterom“ robí aj prídavné meno vodeodolný/vodoodolný. Správne by sme mali prídavné meno tvoriť so spájacou hláskou -o-, čiže vodoodolný make-up, vodotesné hodinky a pod.

5 tipov, ako na to?

Do nadpisov článkov radi dávame tipy a návody, ako niečo dosiahnuť či urobiť. Ak použijete spojenie napr. „5 tipov, ako sa sústrediť“, vždy píšte čiarku. Nadpis by totiž mohol znieť aj „Ponúkame vám 5 tipov, ako sa sústrediť“, čo je podraďovacie súvetie a doň čiarka rozhodne patrí. 🙂

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto

Podobné články