SEO, inak povedané optimalizácia pre vyhľadávače, je disciplína marketingu, ktorej cieľom je zvýšiť množstvo organických návštev (nie platených) z vyhľadávačov ako sú Google, Bing a iné. SEO sa realizuje naprieč inými súčasťami marketingu. Teda ak využívate jeho princípy, môže pomôcť aj iným formám marketingu. SEO určite využijete, ak realizujete komplexnejšiu marketingovú stratégiu alebo si len […]