Skratka ROMI (Return on marketing investments) je metrika, ktorá meria efekt marketingovej kampane. Narozdiel od ROI (angl. Return on Investment, Návratnosť investície) sa ROMI zameriava výhradne na priamy vplyv marketingu na predaj. Vzorec pre ROMI ROMI sa vypočíta jednoduchou rovnicou. Hodnota zvýšeného predaja počas marketingovej kampane vydelená nákladmi na kampaň a následne vynásobená číslom 100. […]