ROAS (z anglického Return on Advertising Spend) je metrika, ktorá meria návratnosť investície do reklamy. Na rozdiel od metriky ROMI, neberie ohľad na náklady spojené s realizáciou reklamy, ako je napríklad práca. Prostredníctvom ROAS môžete odmerať efektivitu jednotlivých reklamných kampaní. Vzorec pre ROAS Na vypočítanie ROAS potrebujete na jednej strane hrubý príjem z reklamnej kampane […]

ROI

ROI (Return on Investments) je metrika, ktorá meria návratnosť investície. Vďaka jednoduchosti a flexibilite je ROI jedna z najpopulárnejšich merík vôbec. S ROI môžete porovnať svoje osobné aj firemné investície. Vzorec pre ROI Firma môže používať ROI pre rôzne druhy investícii. Do vzorca vkladáme investíciu a čistý výnos. ROI v násobku investície = (zisk z […]

Zámer vášho potenciálneho zákazníka alebo návštevníka webu je dôležitou súčasťou marketingu. Predtým, ako pripravíme a spustíme marketingovú kampaň, je dobré nielen prejsť si cieľové skupiny, ale pozrieť sa aj na to, o čo sa môže potenciálny zákazník zaujímať a aký má zámer.

Autorita domény je skóre vyvinuté firmou Moz, ktorej analytické nástroje používame na dosahovanie lepších výsledkov a na sledovanie výsledkov online kampane, výsledkov organického vyhľadávania či stavu webu. Čo je autorita domény? Metrika autorita domény, teda Domain Authority, predpovedá silu webu a to, ako sa môže e-shop alebo web umiestňovať vo vyhľadávaní a dá sa zistiť […]