Twitter je americká sociálna sieť

Twitter

Twitter je americká sociálna sieť, na ktorej používatelia uverejňujú a komunikujú pomocou krátkych správ známych ako "tweety". Tweety boli pôvodne obmedzené na 140 znakov, ale 7. novembra 2017 bol tento limit zdvojnásobený pre všetky jazyky okrem čínskeh ...

0
Ako na remarketing

Remarketing

Remarketing je metóda zacielenia internetových reklám, ktorá ponúka systém na PPC kampane Google AdWords. Jedná sa o jednu z možností, ako osloviť konkrétnu cieľovú skupinu ľudí, ktorí už raz prišli na webovú stránku zadávateľa remarketingu. Remarketing ...

0
Prečo je retargeting dôležitý

Retargeting

Retargeting označuje zobrazovanie reklamy ľuďom, ktorí už na vašom webe boli. Tovar si už možno vybrali a vložili ho do košíka, ale prehliadač zavreli a nákup nedokončili. Vďaka retargetingu sa im pripomeniete. Výhody retargetingu: veľmi rýchle nas ...

0
Marketingový dosah

Marketingový dosah

V najjednoduchšej forme je marketingový dosah odhadovaný počet potenciálnych zákazníkov, ktorých by ste mohli získať prostredníctvom konkrétnej kampane alebo reklamného média. Ak napríklad spoločnosť zvažuje platiť za komerčný spot v televízii, bude chci ...

0
Swot analýza

SWOT analýza

SWOT analýza poskytuje podklady pre formuláciu rozvojových smerov a aktivít, podnikových stratégií a strategických cieľov. Spočíva v rozbore a hodnotení súčasného stavu organizácie z hľadiska jej vonkajšieho a vnútorného prostredia. Zkratka SWOT pozos ...

0
Konverzia v marketingu

Konverzia

Konverzia na internete označuje situáciu, kedy návštevník webových stránok vykoná prevádzkovateľom požadovanú akciu, ktorá má pre neho najmä obchodný úžitok. Konverzia je tak jedným z nástrojov internetového marketingu. Štatistická pravdepodobnosť, že sa ...

0
Sociálna sieť Facebook

Facebook

Facebook je rozsiahly spoločenský webový systém slúžiaci hlavne na komunikáciu medzi používateľmi, zdieľanie multimediálnych dát, udržiavanie vzťahov a na zábavu. So svojimi 2 miliardami aktívnych užívateľov je jednou z najväčších sociálnych sietí na sve ...

0
Sociálna sieť LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn je obchodne orientovaná internetová sociálna sieť založená v decembri 2002. Využíva sa hlavne pre vytváranie profesionálnych sietí. LinkedIn má viac ako 562 miliónov členov vo viac ako 200 krajinách. V profile používateľa sa nachádza jeho ži ...

0
Google search console

Google Search Console

Google Search Console je bezplatná služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá vám pomáha monitorovať, udržiavať a odstraňovať prítomnosť vašich stránok vo výsledkoch vyhľadávania Google. Nemusíte sa zaregistrovať, aby boli vaše stránky zahrnuté vo výsled ...

0
Miera interakcie

Miera interakcie

Miera interakcie sa v marketingu používa na meranie úrovne interakcie použíateľov s vašim obsahom na sociálnych sieťach. Je to základná metrika používaná v marketingu sociálnych médií na meranie výkonnosti obsahu. Mieru angažovanosti často používajú mark ...

0
Direct marketing

Priamy marketing

Priamy marketing je spôsob marketingovej komunikácie, pri ktorej sa zákazníci oslovujú priamou adresnou formou (napr. e-mailom, poštou, telefonicky alebo osobne). Priamy marketing se odlišuje od ostatných marketingových nástrojov tým, že sa zameriava ...

0
Ako zistiť cieľovú skupinu

Cieľová skupina

Cieľová skupina je demografická skupina ľudí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať záujem o váš produkt alebo službu. Ak vlastníte inštalatérsku spoločnosť, vaša cieľová skupina je vlastníkom nehnuteľností, a to ako komerčných, tak rezidenčných. ...

0