Analýza trhu a konkurencie e-shop

Analýza trhu, konkurencie a cieľová skupina sú kľúčové pre každý ecommerce

Na úvod vstupu nielen do e-commerce podnikania je dôležité si zadefinovať cieľovú skupinu a pripraviť sa na porovnanie trhu či konkurencie prostredníctvom analýz. Je to kľúčové hlavne pre úvodné rozhodnutie, či vôbec má význam podnikať nielen online.

Cieľová skupina

Na úvod si ozrejmíme cieľovú skupinu, ktorá je definovaná ako špecifická skupina ľudí, ktorým chceme predať náš produkt alebo doručiť posolstvo prostredníctvo marketingových aktivít. Tvoríme ju na základe rôznych parametrov ako sú vek, pohlavie, stav, príjem, rodina a iné špecifické parametre.

Cieľovú skupinu treba segmentovať na menšie skupiny podľa typu správania a cielenia vašich produktov. Robíme to hlavne pre lepšie cielenie marketingových aktivít a reklám. Skupinu si môžeme ešte doplniť o persóny, ktoré nám presnejšie napovedia aj typ, správanie a iné vlastnosti našich kľúčových zákazníkov.

Využiť môžeme aj archetypy v rámci nášho potenciálneho zákazníka, ktoré nám pomôžu nielen s marketingom, ale aj pri  tvorení brandingu a umiestnení značky na trhu. Toto je dôležitejšie pre tých, ktorí majú tvrdšiu konkurenciu a väčší rozpočet na vstup na trh a chcú svoju značku podchytiť už od začiatku.

Prieskum trhu a analýza konkurencie

Online podnikanie nie je jednoduché, aj keď je veľa zdrojov, ktoré sa to snažia tak prezentovať. Výhodou slovenského trhu je, že je tu výrazne menej e-shopov ako napríklad u susedov v Českej Republike.

Ak plánujete vstúpiť na trh, je dobré urobiť si analýzu konkurencie a celkovú analýzu trhu, aby ste zistili, či máte pri vstupe na trh šancu prežiť. Na základe výstupu z analýz viete tiež odhadnúť náklady na marketing a zviditeľnenie sa v prípadnej konkurencii. V analýze trhu sa konkurencia rieši v rôznom rozsahu podľa potrieb a snažíme sa zamerať na základné informácie, ktoré sú nevyhnutné.

Analýza trhu

  • Koľko je na trhu potenciálnych zákazníkov?
  • Je na trhu potenciálny záujem o moje produkty?
  • Koľkokrát za rok využijú zákazníci môj produkt a aká je sezónnosť?
  • Koľko firiem na trhu predáva podobný typ produktu?
  • Je trh presýtený?
  • Koľko ľudí z cieľovej skupiny používa internet a nakupuje online?

Analýza konkurencie

Každý biznis by mal mať prehľad o tom, kto tvorí jeho užšiu aj širšiu konkurenciu hlavne pred vstupom do podnikania, aby sa vedel správne rozhodovať alebo voliť stratégiu. Riešime v nej hlavne:

Trhový podiel je jednou z najdôležitejších metrík, ktoré e-commerce alebo predajný web môže použiť na zhodnotenie efektivity svojich kampaní. Je dôležité poznať slabiny konkurencie, aby ste sa vedeli efektívnejšie rozhodovať a zvoliť si taktiku vstupu na trh.

Vývoj na trhu a budúcnosť

Nič nie je stále a na trhu sa všetko mení. Preto je dôležité nielen myslieť na prítomnosť ale tiež pozerať do budúcnosti, kam sa trh bude posúvať a čo celý segment podnikania čaká. Ide hlavne o to, či budú produkty alebo služby na trhu dopytované a ako sa vyvinie technológia, ktorá bude trh ovplyvňovať. Súčasné trendy a budúci vývoj trhu sú dôležité.

Predtým ako sa rozhodnete zakúpiť e-commerce platformu alebo sa rozhodnete založiť vlastný e-shop dobre zvážte či sa oplatí vstúpiť na trh. Pomôžu vám k tomu vyššie spomenuté analýzy a vytvorenie si cieľovej skupiny podľa vašich cieľov.

Kategórie: Blog,Ecommerce,Novinky,Podnikanie online,Začíname
Značky: ,,,,,