AdWords novinky

Novinka v Adwords: zobrazenie zložiek Quality Score a jeho história

Konečne sme sa dočkali! Google zaviedol v Adwords nové zmeny týkajúce sa Quality Score – metriky informujúcej o výkonnosť reklám v systéme. Zmeny sa týkajú doplnenia viacerých informatívnych polí týkajúcich sa jednotlivých zložiek tejto metriky.

Pod záložkou „Skóre kvality“ si môžete teraz vybrať z viacerých možností, ako napr.:

  • Relevancia reklám
  • Dojem zo vstupnej stránky
  • Očakávaná miera prekliknutia (CTR)

Tieto jednotlivé zložky metriky QS boli v podstate dostupné aj doteraz, no užívateľ sa musel prekliknúť v systéme na „bublinku“ pri kľúčovom slove (nadísť na ňu kurzorom) a až následne videl jednotlivé zložky a ich výkonnosť. Pri preklikávaní veľkého množstva slov to mohla byť celkom (až nerealizovateľná) zábava.

Okrem toho, že tieto zložky si vieme teraz prehľadne vytiahnúť do stĺpcov, vieme ich automaticky aj filtrovať. Čiže pohodlne s nimi hromadne ďalej pracovať, čo doteraz nebolo možné. Filtrácia nám napr. môže pomôcť pri novej kategorizácii reklamných skupín na základe týchto parametrov.

Okrem spomínaných zložiek pribudli ešte aj ďalšie, ktoré nám naopak povedia čo-to o výsledkoch našej snahy v optimalizácii reklám, či kľúčových slov. Sú to konkrétne:

  • Skóre kvality (hist.)
  • Relevancia reklamy (hist.)
  • Dojem zo vstupnej stránky (hist.)
  • Očakávaná CTR (hist.)

Tieto nové funkcie (ako už názov napovedá), nám ukážu historické hodnoty jednotlivých zložiek QS, či samotného QS ako celku. Pomocou segmentácie si následne môžete pozrieť to, ako sa jednotlivé hodnoty týchto zložiek (či celku) vyvíjali.

Záleží samozrejme na type účtu, celkovom trafficu a spendoch, no pre väčšinu užívateľov bude pravdepodobne užitočný pohľad priemerných hodnôt týchto parametrov v segmentácii podľa mesiacov. V mojom prípade vo vybranom účte som si zvolil obdobie od začiatku roka do dnes:

Na tomto prehľade následne krásne vidno, ako sa vyvíjalo jednak moje QS pri danom kľúčovom slove v priebehu mesiacov, a takisto aká zložka QS ho ovplyvnila. Na základe týchto dát si už teda môžeme potvrdiť alebo vyvrátiť zmeny v účte, ktoré sme v priebehu vybraného obdobia realizovali, spolu s tým, aký to malo efekt na ostatné sledované metriky.

Ostáva teda len dúfať v korektnosť týchto dát dodávaných Googlom, z ktoých sa následne pri optimalizácii účtu vieme odraziť. No netreba zabúdať aj na to, že pri prehľade musíme vyberať kľúčové slová s dostatočným (aj historickým) trafficom, a nevyberať teda ani obdobia, kedy mal daný výraz veľmi nízky podiel zobrazovania, pretože takéto parametre QS určite nebudú dôveryhodné.

Kategórie: Blog
Značky: ,,,
Martin Bulák

Martin sa od malička venuje venuje webom a internetu. Špecializuje sa hlavne na PPC, SEM a výkonnostný marketing. Je certifikovaným Google Adwords špecialistom s dlhoročnými skúsenosťami hlavne v oblasti ecommerce. Vo voľnom čase veľmi rád cestuje a športuje.